Teknik Analize Giriş

0 158

Teknik Analize Giriş

DESTEK-DİRENÇ-TREND

Destek; Piyasada yeterince alım dalgasının geldiği ve bu dalgayla fiyatların artık düşüş baskısına boyun eğmediği, gelen taleple birlikte yükselişin başladığı fiyat  seviyesidir.

Direnç; Fiyatların artık yükselemediği satış baskısıyla karşılaşılan seviyedir. Fiyat yükselişlerinin önünü kesen önemli bir arzın oluştuğu, yükselişin yavaşladığı veya durduğu seviyeyi ifade eder. Yatay destek direnç alanlarını ise bu grafik üzerinden kontrol edebilirsiniz destekler kırıldıkca dirençlere dirençler kırıldıkca desteğe dönüşür.

 

YÜKSELİŞ TRENDİ

Yükseliş trendi oluşurken dip noktaları bir önceki diplerden daha yukarıda olmaya başlamıştır. (Higher Low) Bu da fiyatın yükselme eğiliminde olduğuna işaret eder.

DÜŞÜŞ TRENDİ

Düşüş Trendlerinde tepeler eskiye kıyasla daha altlarda oluşmaya başlar.(Lower High)

 

FORMASYONLAR

Finans piyasalarında fiyat hareketleri trendler halinde meydana gelmektedir. Ancak, finans piyasalarının kaotik yapısı nedeniyle bu trend hareketleri doğrusal değildir. Bu nedenle grafiklerde karakteristik șekiller meydana gelmektedir. Formasyon adı verilen bu șekiller kimi zaman trend dönüșleri, kimi zamansa trendin devamlılığını göstermektedir. Formasyonlar bașlıca iki guruba ayrılırlar.

  1. Trend Dönüș Formasyonları
  2. Sıkıșma Formasyonları

SİMETRİK ÜÇGEN ;

Alıcı ve satıcılar dengededir. Fiyatlar gitgide sıkışan bir alanda hareket eder. Simetrik üçgen hangi yönde kırılırsa piyasa o yönde hareketine devam eder fakat simetrik üçgen formasyonundan beklenen sıkışmadan sonra fiyatların mevcut trendin yönünde hareketine devam etmesidir. Üçgenin üst kenarı için birbirinin altında oluşan tepeler birleştirilerek bir düşen trend çizgisi çizilebilir. Üçgenin alt kenarını oluşturan dipler ise, birbirinin üzerinde oluşmaktadır. Dipler birleştirilerek bir yükselen trend çizgisi çizilir. Yükselen ve düşen trend çizgileri birleştirildiğinde bir simetrik üçgen şekli meydana gelir.Simetrik üçgen formasyonu oluşmadan önceki mevcut trend eğer yükseliş trendiyse;Aynı yükselen üçgenlerdeki gibi üçgenin içerisinde sıkışan fiyatın, yukarı yönlü hareketlerinin işlem hacmi düşüş yönlü hareketlerin işlem hacminden daha yüksektir. Fiyat iki trend çizgisi arasında ilerledikçe işlem hacmi daralır. Formasyon tamamlandıktan sonra fiyatın h yüksekliği kadar yukarı yönde hareket etmesi beklenir.

SİMETRİK ÜÇGEN STRATEJİSİ İŞLEM AŞAMALARI

Alttaki resimde gördüğünüz üzere sıkışma yaşanan bir analiz türü mevcut böyle bir yapı karşınıza çıkınca yapılabilecek en doğru şey kırılım beklenmesidir. Formasyon gereği ne tarafa kıracağı belli olmamak ile birlikte kırılma yaşanan alanda aksiyon alınır.

Farklı zaman dilimlerinde bir kırılım sonrası aksiyon planınız devreye alınıp işlem açmak daha sağlıklı olacaktır.

aşağıda görselde yukarı kırılım yapan bir yapı oluşmuş.

Herhangi bir zaman diliminde işleme girmeden önce yapılması gereken ilk adım stop alanını belirmektir şekilde görüldüğü üzere en son destek alanı altında kapanış stop olacak şekilde işleme dahil olunur ve  hedeflerimiz alttaki görsel deki gibi takip edilir

Üçgenin geniş iki ucu hesap edilir ve bu alan kadar hedef beklenir elbette yukarı giden grafikte stop alanı %10 kar alındıkca aynı oranda yukarı taşınır Teknik analiz aslında piyasada alım satım yapan kişilerin davranışlarını inceleyerek herkesin işlem yaptığı tarafa doğru işlem yapabilme durumudur.

SİMETRİK ÜÇGEN RANGE İŞLEM STRATEJİSİ

Üçgen yapısı belirlendik ten sonra sağlıklı giriş alanı için 15 dakikalık ta yeni bir tepenin  kırılımını arıyoruz ve kırılım sonrası test bekleyerek işleme dahil olabilirsiniz.

Üçgen yapısı belirlendik ten sonra sağlıklı giriş alanı için 15 dakikalık ta yeni bir dip  kesişimi arıyoruz ve kırılım sonrası test bekleyerek işleme dahil olabilirsiniz.

Simetrik üçgenler yapı gereği hangi yöne doğru kırılım ya da kesişim verir ise o alanda aksiyon alınır.

YÜKSELEN ÜÇGEN FORMASYONU

Yükselen üçgenlerin düşüş trendinin sonunda tersine çevrilmiş desenler olarak oluştuğu durumlar vardır, ancak bunlar genellikle devam kalıplarıdır.

Nerede oluştuklarına bakılmaksızın, yükselen üçgenler birikimi gösteren yükseliş modelleridir.

Üst yatay çizgiyi oluşturmak için en az 2 reaksiyon yüksekliği gerekir

Alttaki yükselen trend çizgisini oluşturmak için en az iki düşme hareketi gerekir.

Yükselen üçgenin yatay direnç çizgisi kırıldığında, desteğe dönüşür.

Kırılma gerçekleştiğinde, fiyat projeksiyonu, kalıbın en geniş mesafesini ölçerek ve direnç kopuşuna uygulayarak bulunur.

OMUZ-BAȘ-OMUZ FORMASYONU

Bu formasyon sık rastlanılan ve güvenilirlik oranı yüksek olan bir formasyondur. Bu formasyon orta vadeli yükselen trendlerin zirve noktalarında olușurlar. Çok ciddi bir düşüş sinyalidir.

Bu formasyonu grafikte algılayabilmenin kolay olması, popüler olmasının nedenlerindendir. Hızlı yükseliș sonrası gelen sert satıșlar, yatırımcıların paniğe kapılmasına ve düșüș trendinin bașladığı algılamasına yol açar.Bu noktada yeni bir talebin gelmesi sonucunda fiyatların yükselmeye bașlaması yükseliș trendinin hala devam ettiği șeklinde algılanabilir. Yeni yükselișin,daha önce çalıșarak sert düșüșe neden olan direnci de kırması halinde,yükseliș daha da hızlanır.Bu durumda yatırımcı kitlesi,yükselișin devamına inanmaya bașlar.Ancak bu noktada çalıșan yeni direncin kırılamaması ise sert düșüșe neden olur.Kar satıșları sonucu yașanan gerilemenin daha önce tepki alımlarının meydana geldiği seviyeye gelmesi ve bu desteğin çalıșması halinde,yatırımcılarda omuz ve bașın oluștuğu algılaması olușmaya bașlar. Destekten tepki alımları gelmesi halinde, ikinci bir omuzun olușup olușmayacağına bakılması gerekir.Sert satıșların geldiği ilk direnç bu noktada önem kazanır.Bu seviyeden gelen satıșlar ikinci omuzun olușmaya bașladığı anlamına gelebilir.Bu noktada birinci omuz desteğinin çalıșmaması halinde formasyon teyit edilir.

OMUZ-BAȘ-OMUZ FORMASYONU İŞLEME GİRİŞ VE STOP BELİRLEME

Buna Göre; Başın Her Iki Yanındaki  Omzun Dibinden Geçen boyun Çizgisi Aşağı Doğru Kırıldığında, Bir Omuz Baş Formasyonu Tamamlanmış Olur Ve Açığa Satış Için Bir trade Sinyali üretir.

Söz Konusu Boyun Çizgisinin Yatay Olması Gerekmez, Ancak Boyun Çizgisi Yukarı Doğru Eğimliyse, Oluşan Formasyonun Nispeten Daha Zayıf Olduğu Söylenebilir. Stop seviyesi boyun kısmının en tepe noktasıdır.

İKİLİ TEPE FORMASYONU

Fiyatların hızlı yükselișlerden sonra ulaștığı zirve seviyesinde olușan düzeltme hareketinden sonra tekrar zirveye doğru yükseliș hareketinin gerçekleșmesi ile olușan formasyondur. İkili tepe formasyonunda,sol taraftaki yükseliște ișlem miktarı yüksektir. Ancak düzeltme ile birilikte ișlem miktarı azalır.İkinci yükseliște, ilk yükselișe oranla daha düșük miktarda ișlem yapıldığı görülür.İki tepe așağı yukarı aynı yükseklikte olușur.

İkinci tepeden gelen yeni düzeltme hareketinin ardından ilk düzeltme hareketindeki desteğin kırılması ile formasyon tamamlanmıș olur. Formasyonun șekline ilk bakıldığında zirvede olușmuș bir ‘’M’’ harfine benzetilebilir.Ancak, çoğu zaman iki tepe arasında seviye farkı olușabilir.Bu durumda, iki tepe arasındaki farkın yüzde 3’ten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Farkın yüzde 3 ten yüksek olması durumunda farklı bir formasyonun olușma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. İkili tepe nun olușma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. İkili tepe formasyonunun güvenilirliği yüksektir.

Genellikle boğa piyasalarının sonunda görülen bu formasyon,çok ciddi bir düzeltmeyi beraberinde getirir.Bu nedenle zirve direncinden düșmeye bașlayan ve ardından tekrar yükselișe geçen paritelerde bu formasyonun olușup olușmayacağına dikkat etmekte yarar var.

İKİLİ TEPE FORMASYONU GİRİŞ STOP STRATEJİSİ

Buna Göre; Başın Her Iki Yanındaki  Omzun Dibinden Geçen boyun Çizgisi Aşağı Doğru Kırıldığında, Bir Omuz Baş Formasyonu Tamamlanmış Olur Ve Açığa Satış Için Bir trade Sinyali üretir.

Söz Konusu Boyun Çizgisinin Yatay Olması Gerekmez, Ancak Boyun Çizgisi Yukarı Doğru Eğimliyse, Oluşan Formasyonun Nispeten Daha Zayıf Olduğu Söylenebilir. Stop seviyesi boyun kısmının en tepe noktasıdır.

BREAKOUT STRATEJİSİ NEDİR? BU STRATEJİYEGÖRE NASIL İŞLEM YAPILIR?

Breakout aşağı yukarı “patlak verme, çıkış yakalama, şiddetli kırılım” anlamına geliyor. Tanımdan da anlayacağınız gibi, buradaki olay belli bir direncin, desteğin, trend kanalının veya formasyonun ŞİDDETLİ bir şekilde kırılımını gerektiriyor.

Bu strateji en iyi yatay direnç veya desteklerde çalışıyor. Grafiğe baktığınızda önce çok denenmiş bir yatay direnç/destek bulmanız gerek. Burada önemli şey şu: bu destek/direnç ne kadar fazla denenmiş ve kırılamamışsa, o kadar iyi. Çünkü kırıldığında o kadar güçlü kırılıyor

Burada dikkat etmeniz gereken şeyleri yazıyorum:

  1. Mutlaka ivmeli, güçlü, gövdeli bir mumla geçilmeli direnç
  2. Takip ediyorsanız, hacim artmalı (ben etmiyorum)
  3. Direnç daha önce mutlaka birden fazla denenmiş, geçilememiş olmalı

BAYRAK  FLAMA FORMASYONU

Bayrak formasyonu trend ortalarında görülen bir formasyondur Bayrak formasyonunun maksimum ulaşabileceği bar ise genellikle 20 bar civarındadır.

Ancak çok sık karşılanmasa da 20 bar üzerine de çıkılabilmektedir. Böyle durumlarda (20 bar ve üzeri durumlarda) trend ve hareket gücünü yitirmektedir.

Bayrak formasyonundan sonra genellikle bayrak direği kadar bir düşüş beklenmektedir. Oluşan flamanın üst çizgisi kırılıyorsa formasyon teyit edilmiş olur ve yükselişin devam edeceği anlamına gelir. Bayrak ve flama formasyonu birbirlerine çok benzer formasyonlardır. Flama formasyonu, grafikte oluşan şeklin flamaya benzetilmesinden dolayı bu ismi almıştır.

 

ELMAS DÖNÜŞ FORMASYONU

Bir nevi OBO ve TOBO’nun birleşmesinden oluşur. Aşağıda grafiği inceleyince kafanıza iyice oturacak. Bakın, elmasın içine odaklanın. Yukarıda OBO, aşağıda TOBO var. Bu ikisi aynı kalıpta birleşiyor. Bir Elmas oluşturuyor.

Bu formasyon dönüş sinyali verir, eğer trend yukarıysa aşağıysa yukarı dönüş.

Yabancı kaynaklarda bu formasyon aslında Bearish, yani Ayı formasyonu olarak geçer. Yani yükselişleri bitiren bir formasyondur.

Genel görünüm olarak böyle bir yapı oluşur ve kırılım gelen tarafa doğru işlem açılır

Elmas formasyonunu tanımlarken ve uygularken Fibo ve RSI’dan da destek alabilirsiniz.

Mesela bu örnekte, RSI fiyatla negatif uyumsuzluk yapmış. Fiyatın ilk tepeden sonra ikinci tepe yaptığı zaman, RSI düşüşe geçmiş. Bu bir formasyon teyididir. Bunu da mutlaka takip etmenizde yarar var.

HARMONİK FORMASYONLAR

Harmonik kalıplar ticaret dünyasına ilk olarak H.M. Gartley, 1930’ların başında “Borsada Karlar” başlıklı kitabında. Bu kitapta açıklanan modele, onu geliştiren adamın ardından Gartley modeli adı verildi. Gartley modelinin Bay Gartley tarafından tarif edildiği gibi, Fibonacci oranlarıyla hiçbir ilişkisi yoktu, ancak daha sonra, Larry Pesavento adlı ünlü bir grafikçi, salınım noktalarını Fibonacci seviyeleri ile ilişkilendirerek orijinal modeli geliştirdi.

Harmonik ve temel grafik formasyonları arasındaki benzerlik, belirli bir formasyonun tanınması ve doğrulanması için her biri için şekil ve yapılarındaki temel özelliklerinin varlığıdır. Bu kalıplardan kâr elde etme amacıyla bir sonraki fiyat hareketi öngörülebilir. Bununla birlikte, önemli bir fark, harmonik formasyonların daha kesin olarak tanımlanabilmesidir. Harmanonik formasyonlar iyi tanımlanmış ardışık Fibonacci düzeltmeleri ve Fibonacci uzatmaları kombinasyonlarını içeren, esnek yorumlama için daha az alan bırakan 5 noktalı dönüş yapılarıdır.

Genel olarak D Bacağı sonunda işlem aranır ve stop seviyeleri ile işleme dahil olunur hacim momentum ve dönüş mumları ile teyit alarak işleme girilir

ABCD FORMASYONU

ABCD Formasyonu ya da AB=CD formasyonu, ilk olarak Harold McKinley Gartley tarafından ele alınan sonrasında ise Larry Pesavento ve Scott Carney tarafından geliştirilen harmonik bir formasyondur. N harfine benzer bir yapıdır.

Formasyonun bitiş seviyesi olan D noktasında geri dönüş ihtimali olduğundan, stop loss seviyesi olarak belirlenebilir.

Bullish ABCD formasyonunda D seviyesi formasyondan çıkışta alım noktasıdır.

Formasyondan çıkış formasyon eğimi hangi yöne ise ters yönde gerçekleşir.

Bulish ABCD tamamlandığında düşüş, Bearish ABCD tamamlandığında yükseliş beklenir.

Kurallar

AB/BC= 0,618 ile 0,786 arasında

BC/CD= 1,272 ile 1,618 arasında

Zaman= AB=CD

Sponsor Reklam

WOLF WAVE FORMASYONLARI

Fiyat hareketleri 2-6 ile 1-5 arasında sıkışıp

3 ile gösterilen seviye (2 seviyesinden 3 seviyesine olan düşüş)

1 seviyesinden 2 seviyesine gerçekleşen yükselişin 1,618’i olmalı

5 ile gösterilen seviye (4 seviyesinden 5 seviyesine olan düşüş)

3 seviyesinden 4 seviyesine gerçekleşen yükselişin 1,272’si olmalı.

Hedef fiyat 1 ile 4 noktalarının birleştirilip sağa uzatılması ile bulunur. Alım yeri fiyatın 5 seviyesine düştükten sonra yukarı yönde harekete başlaması ile yapılabileceği gibi, 6 seviyesinin yukarı kırılmasıyla da olabilir.

1-4 ile 4-5 bacağı arasındaki açının 90 derece olması, 2-6 ve 1-5 yönünün aynı yönde olması gerektiği konusunda açıklamalar yapılsa da, birebir formasyon aramanın pek mantıklı olduğunu düşünemeyiz 2-6 ve 1-5 bandı dışına taşmalar vs. de olası muhtemeldir.

BAT HARMONİC PATTERN YARASA (BULLİSH BAT)

oBat formasyonu, PRZ’deki tanımlayıcı unsur olarak 0.886 XA düzeltmesini içerisinde barındırır. XA Bacağından alınan Fibonacci Düzeltmesinde, B noktası düzeltmesi, 0.618’den az olmalıdır. Tercihen 0.50 veya 0.382 arasında yer almalıdır. Bat formasyonunda en ideal B noktası, XA bacağının %50 geri çekilmesidir yani 0.50 olmalıdır. B noktası, Bat formasyonunu, Gartley formasyonundan ayırt etmenin başlıca yollarından biridir. Bir harmonik oluşumunda, B noktası XA bacağının 0.50’sinde hizalanıyorsa bunun bir Bat formasyonu olması muhtemeldir.

Bat formasyonu, en az 1.618 olan bir BC projeksiyonuna sahiptir. BC projeksiyonu 2.618’e kadar çıkabilir. Bununla birlikte, bir Bat harmonik formasyonunda  en ideal BC projeksiyonları 1.618 veya 2.0’dır.1.618 BC projeksiyonundan daha düşük bir seviye Bat formasyonunu geçersiz kılmaktadır.

GARTLEY FORMASYONU

Gartley formasyonu, Harold McKinley Gartley’in 1932 yılında yayınlanan “Profits in the Stock Market” adlı kitabında incelediği, daha sonra ise Larry Pesavento’nun Fibonacci geri çekilme oranlarını da ekleyerek geliştirdiği harmonikbir formasyondur. Gartley’in kitabının 222. Sayfasında ele alınması nedeni ile “Gartley 222” formasyonu olarak adlandırılır. Tepe ve diplerin Fibonacci oranlarına uyumlu olarak oluştuğu harmonik bir formasyondur. Bullish Gartley, M harfine benzerken, Bearish Gartley W harfine benzer. Gartley formasyonu, ABCD formasyonundan bir ayak fazladır. Bu nedenle Gartley fiyat salınımları XABCD olarak gösterilir.

Spesifik Fibonacci ölçümleri bulunmaktadır. D’nin bir nokta olmadığını, daha ziyade, Potansiyel Ters Bölge (PRZ) olarak adlandırılan, fiyatın tersine dönme olasılığı bulunan bir bölge olduğuna dikkat etmek önemlidir. Birincil XA ayağının B noktası geri çekilmesi 0.618’de bulunur ve PRZ, 3 yakınsak harmonik seviyeden oluşur: 1) birincil XA ayağının 0.786 geri çekilmesi, 2) AB = CD şablonu ve 3) BC projeksiyonu 1.27 veya 1.618’dir.
İlk hedef AD’nin 382 düzeltmesi ve ikinci hedef AD’nin 618 düzeltmesi olmalıdır. Stop, X-noktası ötesinde olmalıdır.

CRAB (YENGEÇ) FORMASYONU

Formasyonun çalışma şekli Bat’ta anlatılan ile aynıdır farkları şöyledir, B noktası için X’ten A’ya fibo çekilir 0,618 ile 0,886 arasında bir yerde oluşur, C noktası için A’dan B’ye fibo çekilir 0,382 ile 0,886 arasında bir yerde oluşur, D noktası için B’den C’ye fibo çekilir 2,24 ile 3,618 arasında bir yer baz alınır sonra X’en A’ya fibo çekeriz ve baz alınan aralıkta 1,618’e denk gelen yere D noktası deriz, ve işleme gireriz.
Bu formasyonda hedef ve stop belirleme ise şöyle olur, en üstten en alta(A-D arası) fibo çekilir ilk hedef 0,382 noktasıdır, 2.hedef 0.5 noktasıdır. Stopu belirlerken X noktasına tekabül eden fiyat seviyesi alınır ama biraz daha garanti olsun dersek bunun bir tık altına stop koyulabilir.

BUTTERFLY (KELEBEK) FORMASYONU

AB, XA bacağının %78,6’sına kadar geri çekilebilir

BC, AB’nin %38.2 – %88.6’sı arasında geri dönebilir CD, AB’nin %1.618 – %2.618’inin bir uzantısı olabilir CD ayrıca XA ayağının %1.272 – %1.618’ine kadar bir uzantı olabilir D noktası, PRZ veya Potansiyel Ters Bölge olarak bilinir. 161.8′den büyük bir geri çekilme formasyonun geçerliliğini yitirmesine yol açar ve güçlü bir ayı piyasasının başlangıcına işaret eder.

5-0 FORMASYONU

5-0 formasyonu, Scott Carney tarafından bulunmuş tipik olarak belirgin bir trend dönüşünün ilk engelini gösteren 5-noktalı bir yapıdır. 4 bacağı olan görece olarak yeni bir formasyon olup, yapısı içerisindeki noktaların esnek değerlendirmeye olanak sağlayan belirgin Fibonacciseviyeleri bulunur. Şu seviyeler formasyonu tanımlamaktadır : AB bacağı, XA bacağının 1.130-1.618 seviyelerinde olmalıdır. BC bacağı, AB bacağının 1.618-2.240 seviyelerinde olmalıdır.CD bacağı, BC bacağının 0.500 düzeltmesinde olmalı ve AB=CD karşıt formasyonuna sahip olmalıdır. Bu formasyon içindeki Potansiyel Dönme Bölgesi (PRZ), diğer harmonik formasyona göre daha farklı şekilde tanımlıdır.

İNDİKATÖR STRATEJİLERİ

WILLIAMS %R (W%R) Lary Williams’ın geliştirdiği bir göstergedir. Aşırı alım satım seviyelerinin tespitinde kullanılır. Stokastik göstergesinin ters çevrilmiş halidir. 10 periyotluk hesaplanması matriks formülüne göre aşağıdaki gibidir ((hhv(h,10)-c)/(hhv(h,10)-llv(l,10)))*-100 Son 10 periyot içerisindeki en yüksek değerden son kapanış çıkarılarak son 10 periyodun en yüksek ve en düşüğünün farkına bölünüp -100 ile çarpılır. -80 değerinin altı aşırı satım, -20 seviyesinin üzeri aşırı alım olarak yorumlanır. Hareketli ortalamasının yukarı ve aşağıya kırılmasından, referans değerlerinin yukarı ya da aşağıya kırılmasından, uyuşmazlıklardan ve göstergenin kendi desteği ya da direncini aşağı-yukarı kırmasından sinyaller alınır.

HAREKETLİ ORTALAMALAR

Hareketli ortalamalar fiyatı takip ettiği için trend göstergeleridir. Hesaplanmalarına göre basit, üssel, üçgensel, değişken, ağırlıklı hareketli ortalama olarak adlandırılabilir. Sadece bir tane ortalamanın fiyatla olan kesişimi kullanılabileceği gibi, iki ortalamanın birbiri ile kesişimi, üç ortalamanın birbirine göre konumları da al-sat sinyallerinde kullanılabilir. Aşağıda bir tane hareketli ortalamanın fiyat ile kesişimi örnek olarak gösterilmiştir.

Yukarıdaki grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalamanın fiyat ile kesişiminden al-sat sinyalleri gösterildi. Dikkat edilirse dikdörtgen ile gösterilen bölgede sık ve hatalı sinyaller görülmektedir. Trend yapan piyasada ise sağlıklı çalıştığı görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı kırması al, aşağı kırması sat sinyali olarak değerlendirilir.

STOKASTİK RSİ

Alım satım yapılacak finansal enstrümanın kapanış fiyatını verilen periyot içinde seyrettiği fiyat aralığı ile karşılaştıran bir göstergedir. Aşırı alım satım seviyelerinin tespitinde kullanılır. Belirlenen periyot içinde yer alan kapanışları periyottaki en yüksek ve en düşük değere olan yakınlıklarına göre değerlendiren bir osilatördür. İki çizgiden Oluşur %K ve %D. %K, bugünün kapanışından periyodun en düşük gününün çıkarılması ile bulunan değerin, periyottaki en yüksek en düşük farkına bölünmesinin yüzdesel bir ifadesidir. %D ise de %K’nınhareketli ortalamasını alınarak bulunur. Stokastik de %K’nın %D’yi yukarı doğru kesmesi al sinyali olarak kabul edilirken, %K’nın %D’yi yukarıdan aşağıya kesişi ise sat sinyalini oluşturulmaktadır. Uyuşmazlıklar ve nötr seviyesi olan 50 seviyesinin yukarı aşağı kırılması, referans değerleri olan 20 ve 80 seviyelerinin kırılması da al-sat sinyallerinde kullanılmaktadır.

PARABOLİC SAR (PAR)

PARABOLİC SAR (PAR)PARABOLİC SAR (PAR) Trend göstergesidir. Özellikle alım-satımda zamanlama konusunda faydası olur. Fiyat üzerinde hareket eden göstergenin fiyatın altına düşmesi al, fiyatın altında iken fiyatın üzerine çıkması sat olarak yorumlanır. Trend göstergesi olduğu için yatay piyasada hatalı sinyaller üretir. Diğer göstergelerle beraber kullanıldığında sağlıklı sinyaller alınabilir.

POSITIVE VOLUME INDEX (PVI)

İşlem hacmi göstergesidir. İşlem hacmi ve fiyatın kapanışına göre hesaplanır. ((kapanış-dünkü kapanış)/dünkü kapanış)*dünkü PVI) Eğer bugünkü işlem hacmi dünkü işlem hacminden küçükse veya dünkü işlem hacmine eşitse PVI= BİR ÖNCEKİ PVI Hacmin yükseldiği günlerle fiyatların yükseldiği günler arasındaki ilişki nedeniyle hesaplanan PVI eğrisi yukarı doğru eğimlidir ve buradan hareketle PVI’nin aşağı doğru hareketi hacim artarken fiyatların düştüğüne işaret edeceğinden bu satışların güçlendiğini göstermektedir. Buradan hareketle PVI’nin destek ve dirençlerini kırması ya da PVI üzerine çizilen trendlerin kırılması alım satımda sinyal olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki grafikte dikkat edilirse ana trendlerin belirlenmesinde gayet sağlıklı sinyaller alınmaktadır. Özellikle uzun vadeli yatırımlarda trend değişimi konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum.

BOLLİNGER BANTLARI

Hareketli ortalamaların altında ve üstünde bulunan dalgalanma bantlarıdır. Standart sapma üzerine temel alınmıştır. Bantlar ne kadar genişse dalgalanma o kadar yüksektir Yükselen trend güçlüyse üst banda rutin bir şekilde ulaşacaktır. Bu da yatırım yapılan ürünün satın alım aktivitesinin güçlü olacağına işarettir. Yükselen trend içinde fiyat geri çekildiğinde, orta bandın üstünde kalır ve üst banda geri dönerse, güçlü olarak tanımlanır. • Yükselen bir trend sırasında fiyat alt bandın altında kırılmamalıdır. Eğer kırlırsa trendin tersine döneceğine bir işarettir.

RSI (GÖRECELİ GÜÇ ENDEKSİ)

Aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinin anlaşılması adına üretilmiş fiyat hareketlerine göre 0-100 arasında değişen değerler alan fiyat osilatörüdür.

75 üstü aşırı alım 25 altı aşırı satım olarak değerlendirilebilir.

Genellikle 9, 14 ve 20’lik ölçeklerde kullanılmaktadır.

A/D (ACCUMULATİON/DİSTRİBUTİON INDEX

Türkçeye toplama/dağıtım endeksi olarak çevirebileceğimiz A/D endeksi, hacim ile fiyat değișimi arasındaki değișimin birlikte ele alındığı bir momentum göstergesidir.Finanspiyasalarında, teorik olarak bir fiyat hareketi meydana gelirken olușan ișlem hacminin yüksekliği,söz konusu hareketin güvenilirlik derecesini gösterir. Örneğin yükseliș trendinde olan A/D göstergesi,paritede alıcıların güçlendiğinigösterirken,düșüș trendinde olan bir A/D göstergesi satıcıların güçlendiğini gösterir. A/D indikatörü hesaplanıșı basittir.Kapanıș fiyatından,gün içi en düșük değeri çıkarılır.Eldeedilen değer ise gün içi en yüksek seviye ile kapanıș fiyatının farkından çıkarılır.Daha sonra elde edilen değerin,gün içi en yüksek seviye ile en düșük seviye farkına bölünmesi ve ișlem miktarı ile çarpılmasıyla A/D indikatörü elde edilir. (kapanıș – düșük) – (yüksek – kapanıș) . ișlem miktarı yüksek – düșük A/D göstergesi ile fiyat hareketleri arasında meydana gelebilecek bir uyumsuzluk, fiyat hareketinin güvenilir olmadığı șeklinde yorumlanır.Örneğin,yükselen trend içerisinde hareketini sürdüren bir paritede A/D indikatöründe düșüș görülmesi ya da yatay bir seyrin görülmesi,alıcıların zayıf olduğu șeklinde yorumlanır.

MUM GRAFİK FORMASYONLARI

Eğitimde  yer alan ve tüm grafik türlerinde uygulanan formasyon türlerine ek olarak mum grafiklere özgü formasyonlarda teknik analiz literatüründe yer almaktadır. Bu formasyonlar egzotik Japon kültürünü yansıtan ilginç isimlerle sınıflandırılırlar.Doji,harami,göktașı,delen mumlar,üç beyaz asker,karabulut,üç siyah karga vs. gibi isimler tașıyan bu formasyonlarla,piyasanın yönü tahmin edilmeye çalıșılmaktadır. Yüzlerce mum grafik formasyonu kullanılmaktadır. Ancak teknik analizin diğer konu bașlıklarına deyinebilmek adına, sadece güvenilirliği yüksek ve popüler formasyonlara yer vereceğiz.

DOJİ SABAH YILDIZI

Doji,açılıș ve kapanıș fiyatlarının aynı olduğunu sembolize eden mum grafik figürüdür.Diğermumlardan farklı olarak,haça benzeyen ince bir șekli vardır.Doji,piyasada arz ve talebin birbirine yakın olduğu yani kararsız piyasa seyrinin olduğu günlerde görülür.Yatay trendler haricinde, dojinin görülmesi trend dönüș sinyali olarak yorumlanmaktadır. Doji sabah yıldızı formasyonu, așağı yönde trendlerde meydana gelmekte ve .tepki alımlarını yakalamakta kullanılmaktadır.Bu formasyonda ilk gün oldukça sert bir düșüșü sembolize eden uzun ve içi dolu bir mum görülür.İkinci gün ise doji görülür.Bu noktada arz ve talep dengededir.Üçüncü gün ise içi boș bir mum,yani yükseliș görülür. Bu formasyonun adının sabah yıldızı olmasının nedeni,sabah yıldızının güneș doğmadan önce ortaya çıkarak yeni bir günü müjdelemesi gibi bu formasyonunda yükseliș trendi bașlamadan trend sinyali üretmesidir.Bu formasyonun güvenilirliği yüksektir,ancak trend dönüșünün gerçekleșmemesi halinde düșüș trendinde hareket eden paritenin satın alınmasına neden olarak ciddi kayıplara da neden olabilir.Bu nedenle bu formasyona uyarak yatırım yapılırken disiplinli bir șekilde stop loss uygulamak gerekmektedir.

3 BEYAZ ASKER

Düșüș trendi sırasında üst üste üç gün yașanan sert yükselișler önemli bir trend dönüș sinyalidir. Momentumun daha yüksek olması nedeniyle sabah yıldızı ve doji sabah yıldızı formasyonlarına oranla güvenilirlik oranı daha yüksektir.Bu formasyon daha çok düșüș trendlerinin sonlarında yani dip arayıșları sırasında görülmektedir.Bu nedenle bir çok analist tarafından,dip olușumunun teyit edilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

AKŞAM YILDIZI AYI FORMASYONU

Bu formasyon, önemli bir trend dönüș formasyonudur.Ancak yatay piyasa koșullarından ziyade yükselen trendlerin tepelerinde oluștuğunda, güvenilirliği daha da artmaktadır. Büyük yükselișler sonrası, yatırımcı kitlesi çoğu zaman yükselișin daha da hızlanmasını bekler.Ancak,kimi zaman ikinci gün yükselișin sınırlı olması,yükselișin devam etmeyeceğine yönelik beklentilere neden olabilir. Bu durumda üçüncü gün sert bir düzeltme meydana gelebilir. Bu formasyonu, tepe formasyonları ile birlikte değerlendirmek daha isabetli sonuçlar verebilmektedir.

2618 Stratejisi

2’Lİ TEPE VE 2’Lİ DİP formasyonlarından sonra oluşan 0.618 geri çekilmesidir.

İşleme bu seviyeden giriş yapılır ve bu seviyeden geri dönüş beklenir. Bu seviyeyi bulmak için X ‘den Y seviyesine fibonacci retrecment toolu kullanılır

  1. İlk hedefim neckline seviyesi 2. hedefim Y noktası.
  2. Stop seviyem son tepe veya son dip üstü.
  3. X-Y aralığı çok uzun ise işleme girmemek. Stop seviyesi çok geride kaldığı için risk/kazanç oranı düşük olacaktır.

GÜNLÜK AÇILIŞ FİYATLARI İLE FİBONACCİ STRATEJİSİ

Bu stratejide fibonacci tool ile  1 günlük mum barı sayesinde  destek direnç arasında işlemler yapacağız, öncelikle hangi zaman diliminde olduğuna bakmaksınız,sağ üst resimdeki gibi,mum barımıza yukarıdan aşağı doğru ışın ile işaretliyoruz.

Ardından fibonacci tool umuzu 0 noktası alt fitil 1 noktası üst fitil kısmına gelecek şekilde, 0,618 alanını işaretleyerek fibonacci tool’unu kaldırıyoruz sadece yatay destek kalıyor.

Daha sonra analizi 1 h zaman dilimine alarak çizgi altında short üzerinde ise long işlemler arıyoruz.

  1. Resimde gördüğümüz gibi 0,618 alanı hem destek hem direnç olarak dörev görüyor.

VADELİ İŞLEM SCALP STRATEJİSİ

Bu stratejide öncelikle,marketin yönünü belirleyip ardından geri çekilme ve düzeltme alanları olarak,belirlediğimiz bölgelerde işlem yapmaya çalışağız.

Her zaman dilimi için htf ve ltf olarak adlandırılan,Geniş zaman dilimlerimdeki geri çekilmeleri küçük zaman dilimlerin de onay alarak işlem yapmaya çalışacağız.

Sağ üst resimdeki yukarı yönlü olan bir analizin kısa zaman diliminde geri çekilme seviyeleri belirlerken son yapmı olduğu düzeltme haraketinin dip bölgesin den en tepe alana fibonacci tool ile belirleyip 0,618 ve 0.707 alanını kare içine alıyoruz. Ardından küçük zaman diliminde onay kırılımı,yani son yapmış olduğu tepe üzerin de bir yeni mum kapanışı bekliyoruz.

Dip not: 1 günlük HTF de 1 saat LTF kırılımı beklenir.

4 saat HTF de 15 Dakika LTF kırılımı  beklenir.

1 saat HTF de 5 Dakika LTF kırılımı  bekenir.

Teşekkürler.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com